Archive | เพชร RSS feed for this section

การดูเพชรเบื้องต้น การตรวจสอบคุณภาพเพชร

การเลือกซื้อเพชรในปัจจุบันนั้น ถือว่าง่ายกว่าสมัยก่อนมากครับ เนื่องจากมีเพชรที่ขายพร้อมเซอร์ หรือ diamond report จำนวนมาก เพียงแค่เราพอเข้าใจตัวเลขและความหมายของคำต่างๆในเซอร์ เราก็จะพอทราบแล้วครับ ว่าเพชรเม็ดนั้นๆ ดีหรือไม่ดีอย่างไร อย่างไรก็ตามหากเราทราบหลักการและวิธีการพื้นฐานในการดูและตรวจสอบคุณภาพเพชรเบื้องต้นแล้ว เราก็ยิ่งจะสามารถมั่นใจได้ครับ ว่าเพชรแต่ละเม็ดนั้นคุณภาพดีจริงรึไม่

Leave a comment Continue Reading →